LinkStar

Welcome to

LinkStarHarder - Better - Faster - StrongerThành lập năm 2012, LinkStar là đơn vị tiên phong trong mô hình Event Centric Campaign hay Integrated Marketing Event, tức tư vấn và triển khai chiến dịch truyền thông tiếp thị tổng lực lấy sự kiện làm trung tâm. Chúng tôi cũng theo đuổi mô hình “Cultural Branding” để khai thác sâu các yếu tố về văn hoá, xã hội, con người trong mỗi sáng tạo của mình. LinkStar cung cấp những dịch vụ dựa trên nền tảng kiến thức bài bản, vững chắc về marketing, thương hiệu, truyền thông và sự am hiểu sâu sắc, tinh vi về quản trị sự kiện, kích hoạt thương hiệu. Tư duy chiến lược nhưng hành động cụ thể, thực tế - đó là triết lý tư vấn và triển khai của LinkStar.


Contact LinkStar


Phone: 0904086655

Email: st2@linkstar.vn